"La dramatització (veieu Tomás Motos ) és una forma de representació que utilitza el cos, la veu i els espais i/o temes escènics per expressar i comunicar, als altres, idees, sentiments i vivències".

educarte_baladre_dramatitzacio_(6).JPG
Vicent Trencaclosques amb mestres del taller de dramatització


El taller de dramatització és un dels recursos que hem posat en pràctica en aquest projecte. Les tècniques dramàtiques serveixen per dinamitzar els projectes de treball tot intengrant totes les expressions artístiques (plàstica, música, dansa, expressió corporal, etc.) les idees que volem comunicar i els sentiments o emocions que desitjaríem despertar en els espectadors-es.