El kamishibai ha estat un dels grans descobriments a nivell didàctic durant aquest projecte. A continuació us volem posar exemples de com l'hem utilitzat en els projectes europeus per a l'aprenentatge de llengües, com activitat enriquida i com a recurs per a l'animació lectora.