Aprenentatge significatiu


L'aprenentatge significatiu implica una sèrie de metodologies educatives que prentenen desenvolupar l'autonomia, la col·laboració dels aprenents.


Tant en el teatre com en les altres expressions artístisques en àmbits educatius el PROCÉS és tant important o més que els resultats. I encara que ens hem marcat una data per presentar el resultat del treball que hem dut a cap durant aquest any en el projecte EDUCARTE BALADRE no voldríem deixar de recordar aquest fet. Per això a continuació us mostrem algunes de les etapes d'aquest procés.


Taller de dramatització (1ra part)